สสวท

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  110       48

-  File 1
หัวเรื่อง :  สรุปตัวอย่างการหาภาพที่ได้จากการสะท้อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สสวท
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   -
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
สรุปตัวอย่างการหาภาพที่ได้จากการสะท้อน 110

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สรุปตัวอย่างการหาภาพที่ได้จากการสะท้อน 6 มิถุนายน 2559
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด
# ชื่อเรื่อง ผู้เข้าชม #
1 สรุปตัวอย่างการหาภาพที่ได้จากการสะท้อน 110