สสวท.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  275       88

-  File 1
หัวเรื่อง :  สรุป การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สสวท.
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   -
คำอธิบาย :  -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล