ตัวอย่างที่ 2 (การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง)

ข้อมูลผลงาน

  555      162
 
Creative Commons License
ตัวอย่างที่ 2 (การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ตัวอย่างที่ 2 (การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง)
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สสวท.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :  
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (665.27 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง